Vô vàn phần thưởng dành riêng cho thành viên VIP JBO

THƯỞNG ĐẲNG CẤP DÀNH RIÊNG VIP JBO
Thời Gian Khuyến Mãi: 14/11/2023 23:00 – 31/12/2023 22:59 (GMT+7)

Thành Viên Hợp Lệ: Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên JBO bao gồm VIP 8, VIP 9 và VIP 10, đăng ký Loại Tiền Tệ là VNĐ, đã xác thực địa chỉ email và số điện thoại.
Sản Phẩm Hợp Lệ: Tất cả các sản phẩm tại JBO
Chi Tiết:
Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được Thưởng dựa trên Cược Hợp Lệ Tích Lũy đạy được trong Giai Đoạn Khuyến Mãi, chi tiết như bảng sau:
Giai Đoạn Khuyến Mãi Cược Hợp Lệ Tích Lũy Thưởng (Áp dụng trước 23:00 19/11/2023) Thưởng (Áp dụng từ 23:00 19/11/2023)
Bắt đầu từ 23:00 hàng ngày đến 22:59 ngày tiếp theo (GMT+7) Từ 80 TRIỆU 68 NGÀN 88 NGÀN
Từ 380 TRIỆU 388 NGÀN 588 NGÀN
Từ 880 TRIỆU 888 NGÀN 1 TRIỆU 388 NGÀN
Từ 1 TỶ 880 TRIỆU 1 TRIỆU 888 NGÀN 3 TRIỆU 888 NGÀN 
Từ 5 TỶ 880 TRIỆU 5 TRIỆU 888 NGÀN 12 TRIỆU 888 NGÀN
Từ 13 TỶ 800 TRIỆU 13 TRIỆU 888 NGÀN 32 TRIỆU 888 NGÀN
Từ 25 TỶ 800 TRIỆU 27 TRIỆU 888 NGÀN 66 TRIỆU 888 NGÀN
Cách thức tham gia:
Thành Viên Hợp Lệ không cần đăng ký. Tiền Thưởng sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản JBO của mỗi Thành Viên Hợp Lệ trước 14:00 ngày tiếp theo sau khi Giai Đoạn Khuyến mãi kết thúc (GMT+7).
Điều Khoản và Điều Kiện Khác:
1. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm JBO, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 7 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.
2. Chỉ những cược đơn có kết quả thắng/thua mới được tính vào Cược Hợp Lệ cũng như điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược xâu, cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.7 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.7 đối với cược Hong Kong, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

Đối với các vé cược có kết quả Thắng Nửa/Thua Nửa, một nửa giá trị vé cược sẽ được tính vào Cược Hợp Lệ cũng như điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi.
3. Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng có thể tham gia các khuyến mãi khác hiện có tại JBO.
4. JBO có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
5. JBO là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của JBO là cuối cùng.
6. Điều Khoản và Điều Kiện Chung JBO được áp dụng.