Thông tin và Luật cược

Các Định nghĩa

Những qui định sau đây sẽ nêu rõ các Điều khoản và Điều kiện chi phối việc sử dụng, truy nhập và tham gia vào bất cứ dịch vụ “chơi thật” nào được cung cấp bởi JBO (những từ liên quan như “JBO”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “chúng ta” được coi như các yêu cầu ngữ cảnh) lúc này hay lúc khác (“Dịch vụ(các dịch vụ)”) trên và/hoặc trong địa chỉ , và bất cứ trang web nào khác hoạt động dưới tên JBO (“Trang web(các trang web)”). Những qui định này cần được đọc kỹ cùng với luật chơi trò chơi bất kỳ (chẳng hạn, “Luật chơi cược”) có thể áp dụng, và bất cứ Điều kiện, Điều khoản nào kiểm soát việc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm và truy nhập vào trang web (các trang web) và Thông tin được bao hàm trong đó (cùng với “các Điều kiện và Điều khoản” này).

Cược hoặc “đặt cược” với mục đích của các Điều kiện và Điều khoản này bao gồm, không có giới hạn, đánh cược, đánh bài và cờ bạc được thực hiện liên quan đến bất cứ và/hoặc tất cả Dịch vụ (các Dịch vụ) được cung cấp trên web (các web);

Thiết bị (các Thiết bị) có nghĩa là bất cứ thiết bị gì được dùng để truy cập, bao gồm nhưng không bị giới hạn đối với máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, dụng cụ cầm tay được sử dụng và truy nhập vào trang web (các trang web) và tham gia Dịch vụ;

Phần mềm có nghĩa là bất cứ chương trình cho máy tính, dữ liệu hoặc bất cứ nội dung nào khác (bao gồm tất cả thông tin người dùng liên quan đến những vật kể trên) được yêu cầu cài đặt vào Thiết bị để cho phép quý khách sử dụng, truy nhập và tham gia vào các Dịch vụ vì mục đích sử dụng, truy nhập và tham gia vào các dịch vụ được kể trên tại web qua Thiết bị của quý khách; và

Cá cược thể thao có nghĩa là hệ thống trò chơi cá cược trực tuyến có khả năng truy nhập và/hoặc được cung cấp tại một phần của website có tên “Thể Thao”, và tất cả các dịch vụ liên quan cũng như các hoạt động cá cược trực tuyến.

Chấp nhận

Bằng cách đánh dấu vào hộp thoại “Tôi xác nhận rằng Tôi đủ 18 tuổi và tôi đã đọc, ghi nhớ và chấp nhận các Điều kiện và Điều khoản của JBO” và nhấn vào nút “LƯU VÀ TIẾP TỤC” trong quá trình quý khách đăng ký, quý khách luôn hiểu và chấp nhận rằng

Chưa đủ tuổi cá cược

Việc người dưới 18 tuổi thực hiện đặt cược là bất hợp pháp và JBO sẽ thực thi nghiêm túc về mặt này. Chúng tôi sẽ tiến hành xác minh tuổi của thành viên và có thể yêu cầu tài liệu hỗ trợ từ các thành viên. Bất kỳ tiền thắng từ một người dưới 18 tuổi sẽ bị tịch thu, và sẽ được báo cáo cho bộ phận liên quan. Bạn phải ít nhất 18 tuổi (hoặc không được coi là vị thành niên trong phạm vi quyền hạn cư trú của bạn) để truy cập trang web này. Bất cứ ai dưới 18 tuổi không được phép mở tài khoản và đặt cược vào trang web của chúng tôi. JBO xử lý và xử lý vấn đề này một cách nghiêm ngặt

Dưới đây là một số trang web tham khảo để ngăn chặn nhân viên vị thành niên truy cập các trang web trò chơi trực tuyến:

 • – www.gamblock.com
 • – www.safekids.com
 • – www.surfcontrol.com

Sự Sửa đổi

Chỉ duy nhất Chúng tôi có quyền bổ sung, cập nhật và sửa đổi những Điều kiện và Điều khoản này và các Luật Cá cược Nhà cái (hay bất kỳ phần nào từ đó) tại bất kỳ thời điểm và những bổ sung, cập nhật và sửa đổi đó sẽ được công bố trên Trang web. Các Điều kiện, Điều khoản và Luật Cá cược Nhà cái được bổ sung, cập nhật và sửa đổi tại bất kỳ cụ thể sẽ có hiệu lực kể từ lúc được công bố trên Trang Web. Việc tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào các dịch vụ trên hay thông qua trang web và các thiết bị của chúng tôi sau lúc công bố đó, chứng tỏ rằng sự chấp thuận của quý khách về các Điều kiệu Điều khoản và các Luật Cá Cược Nhà Cái đã được sửa đổi và cập nhật mà chúng tôi công bố tại bất kỳ thời điểm nào

quý khách hiểu và đồng ý rằng quý khách phải có trách nhiệm tự kiểm tra xem có bất cứ sửa đổi, cập nhật và/hoặc Điều chỉnh nào không. JBO với quyền đơn phương Điều chỉnh của mình sẽ thông báo cho quý khách những thay đổi hoặc cập nhật tương tự. Sự thông báo đó được cung cấp bởi JBO bất cứ lúc nào sẽ không tạo thành một ràng buộc đối với JBO là phải báo với quý khách những thay đổi, cập nhật hoặc Điều chỉnh.

Sở hữu Trí tuệ và Thông tin

Dữ liệu, tư liệu và thông tin được cung cấp và tạo ra cho quý khách sử dụng hoặc phát sinh và/hoặc thu thập bởi các Trang Web, Dịch vụ và/hoặc thông qua các Thiết bị và/hoặc dưới bất cứ hình thức nào bao gồm, không giới hạn, các chương trình tiếp thị và tư liệu, kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao và các danh sách cố định, các con số cược và tỷ lệ cược, chữ, biểu đồ, băng hình và nội dung âm thanh (“Thông tin”), thuộc về JBO và/hoặc người cấp phép của chúng tôi và chỉ để phục vụ cho cá nhân quý khách và sử dụng không nhằm mục đích thương mại.

Lưu vào được qui định rõ ràng bởi các Điều kiện và Điều khoản, quý khách sẽ không được sao chép, soạn thảo, tái sản xuất, lưu trữ, phân phối, cho ai xem dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm chương trình cáp, xuất bản, chuyển, bán, cho thuê, thuê hoặc cho phép hoặc các hình thức khác làm thông tin bị phổ biến cho người khác, hoặc website khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng tin, hoặc bất cứ phương tiện truyền thông nào khác và/hoặc Thiết bị mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc trong trường hợp tư liệu của bên thứ 3, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu trí tuệ với các tư liệu đó.

Phần mềm, Dịch vụ và Thông in được cung cấp trên website và/hoặc qua Thiết bị được bảo hộ bởi bản quyền, thương hiệu và các hình thức của quyền sở hữu trí tuệ và tài sản. Tất cả các quyền, danh hiệu và quyền lợi của Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên website được sở hữu và cấp phép cho và/hoặc kiểm soát bởi JBO và/hoặc các nhà cấp phép của chúng tôi. quý khách hiểu rằng quý khách không có quyền hoặc lợi ích, hoặc bất cứ quyền gì với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin qua việc sử dụng và truy nhập của quý khách với các phương tiện nói trên được cung cấp tại website và/hoặc qua các Thiết bị.

Điều kiện Sử dụng

Là một Điều kiện để sử dụng dịch vụ, quý khách phải đảm bảo và cam đoan rằng quý khách sẽ không sử dụng hay truy cập trang Web, Dịch vụ và Phần Mềm và/hoặc Thông tin vì bất kỳ mục đích gì bất hợp pháp mà luật đã ban hành áp dụng cho quý khách hoặc bị cấm và/hoặc vi phạm các Điều kiện và Điều khoản này. Đặc biệt, (bên cạnh tất cả những Điều khoản khác ghi trong mục Điều kiện và Điều khoản này), quý khách phải đảm bảo và cam đoan những Điều sau đây để được sử dụng các dịch vụ :

Vì quý khách không phải là công dân của Philippines, Đức, Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan hoặc bất cứ khu vực nào khác, chúng tôi có thể xác định theo thời gian.

quý khách đại diện cho chính mình và trong khả năng của mình, và không thay mặt người khác.

quý khách không bị giới hạn bởi luật pháp.

quý khách không bị chẩn đoán hoặc có vấn đề bị phân loại là một người chơi bạc bị ép buộc hoặc tự xem mình tương tự.

quý khách (a) đủ 18 tuổi hoặc (b) ở độ tuổi khác hợp pháp hoặc tuổi trưởng thành theo luật quy định đối với quý khách, áp dụng tuổi nào lớn hơn (“Độ tuổi hợp pháp”).

quý khách nhận thức đầy đủ về nguy cơ thua tiền trong quá trình sử dụng các Dịch vụ

quý khách không gửi tiền có những nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội hay các hoạt động phi pháp và trái phép khác.

quý khách không thực hiện các hoạt động tội phạm, phi pháp hoặc trái phép và/hoặc có ý định sử dụng tài khoản của quý khách mở với chúng tôi có liên quan đến các hoạt động đó và quý khách sẽ không sử dụng hoặc cho phép những người khác sử dụng các dịch vụ và tài khoản cá cược của quý khách vì bất kỳ một hoạt động phạm tội hoặc phi pháp nào bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền, dưới bất kỳ luật nào áp dụng với quý khách.

Giữ tên truy nhập, số tài khoản và mật khẩu của quý khách được an toàn, bí mật và chống lại những truy cập hoặc sử dụng trái phép, và đảm bảo rằng quý khách đổi mật khẩu ngay lập tức hoặc thông báo cho chúng tôi nếu độ bí mật về tên truy nhập, mật khẩu và số tài khoản của quý khách đã bị xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào.

quý khách là người duy nhất chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên và thông qua trang Web và/hoặc thiết bị dưới tên quý khách, số tài khoản và mật khẩu của quý khách, bất kể việc truy cập và sử dụng đó được quý khách cho phép và biết đến hay không và bất kỳ các thiệt hại gây ra do một bên thứ ba sử dụng tài khoản sẽ không được chúng tôi hoàn trả và khách hàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng thông tin đăng nhập của khách hàng và làm chúng tôi vô can trong việc đến các thiệt hại liên quan

Không sử dụng Dịch vụ, trang Web, Thiết bị và Phần mềm hay thông tin dưới bất kỳ cách nào gây cản trở hoặc có thể gây cản trở đến việc tiếp cận Dịch vụ và trang Web của những người sử dụng khác, cũng không được làm bất cứ Điều gì làm giảm sút hoặc có thể gây giảm sút hoạt động của các Dịch vụ và trang Web.

Không được nài xin hoặc bằng bất cứ cách nào tìm cách lấy thông tin có liên quan đến những người sử dụng khác.

Không được tải lên hoặc phân phát bất kỳ chương trình, tập tin hoặc dữ liệu nào mà chứa vi-rút, nguy hại hoặc có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Thiết bị, phần mềm, Dịch vụ và Trang Web.

Việc sử dụng và truy cập vào Dịch vụ và thông tin của quý khách trên và thông qua trang Web và/hoặc thiết bị không phạm pháp và không bị pháp luật cấm đoán, hoặc những quy định bắt buộc áp dụng cho cá nhân quý khách hoặc đối với những người từ đất nước mà quý khách đang truy cập vào trang Web hoặc sử dụng các Thiết bị.

Không sử dụng bất kỳ thiết bị, người máy, vật hình nhện, hay những phương pháp khác (hoặc bất cứ cái gì có bản chất giống như những vật đã đề cập ở trên) để cản trở hoặc cố ý cản trở hoạt động bình thường của các Dịch vụ, Thiết bị, phần mêm, trang Web, thông tin hay bất kỳ giao dịch nào do trang web cung cấp và/hoặc thông qua các thiết bị và đặc biệt không sử dụng trí tuệ nhân tạo hay các hệ thống khác (bao gồm máy móc, máy tính , phần mềm hoặc các hệ thống tự động khác) được thiết kế đặc biệt đế đánh bại hệ thống và không được thông đồng hoặc cố gắng thông đồng với các người chơi khác để lừa gạt JBO ( hoặc các người chơi khác chẳng hạn)

Không gửi hoặc chuyển đến trang Web và/hoặc thiết bị hoặc tới bất kỳ người sử dùng nào khác những tài liệu phi pháp, có tính chất quấy rối, lăng mạ, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiếm nhã, khích động, phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo, khiêu dâm; hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể tạo thành hoặc khuyến khích hành vi có thể bị coi là phạm tội, tăng trách nhiệm dân sự, hoặc có thể phạm luật.

quý khách không phải là cán bộ, giám đốc, nhân viên, tư vấn, cộng tác viên hay đặc vụ của JBO hay bất kỳ công ty nào có liên quan đến JBO, hoặc là người nhà hoặc người thân của những người đã kể ở trên.

Không can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ, trang Web, phần mềm, thiết bị và/hoặc thông tin của những người sử dụng khác và/hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, thư chuyền tay hay gửi/chuyển thư rác, hoặc tự nguyện phát tán thư điện tử một cái rộng rãi

Để đảm bảo tính minh bạch, JBO bảo lưu quyền yêu cầu nhà cung cấp tiến hành kiểm tra, xác thực các thông tin có liên quan và đưa ra kết quả không quá 120 ngày kể từ ngày thông báo. Trường hợp xác nhận thành viên có bất cứ vi phạm nào với quy định và chính sách cược, chúng tôi sẽ khóa tài khoản đồng thời hủy tiền thắng cũng như phần số dư còn lại trong quỹ.

Không gửi tiền thông qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà khách hàng không được phép sử dụng hoặc cố ý nhận tiền từ thẻ này hoặc bất kỳ hành động thông đồng với bên thứ ba để thực hiện Điều này

Đăng Ký và Mở Tài Khoản Cá Cược và Tư Cách Thành Viên

Để chơi và cá cược với JBO và sử dụng các Dịch vụ, quý khách phải hoàn thành thủ tục xin mở tài khoản mới và làm thành viên theo cách đã được đưa ra trên trang Web (Đơn đăng ký thành viên).

quý khách đại diện và cam đoan rằng tất cả các thông tin quý khách cung cấp khi đăng ký và hoàn tất thủ thục xin làm thành viên là chính xách, chân thực và đầy đủ về mọi khía cạnh bao gồm tên quý khách trên Đơn xin làm thành viên (“Tên”), nguồn quỹ (bao gồm tài khoản ngân hàng và số thẻ tương ứng), bất kỳ địa chỉ email hoặc số điện thoại quý khách cung cấp và địa chỉ cư trú của quý khách.

Chúng tôi sẽ có những biện pháp thỏa đáng và thích hợp để đảm bảo rằng những thông tin cá nhân mà quý khách tiết lộ cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hay tiết lộ những thông tin cá nhân của quý khách hay các thông tin cá cược của quý khách trừ khi chúng tôi bị buộc phải làm vậy theo quy định của luật hiện hành, lệnh của Tòa án, hoặc các cơ quan thi hành luật, hay các Điều kiện và Điều khoản. Trách nhiệm của riêng quý khách là phải giữ bí mật về các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của quý khách tới các nhà cung cấp dịch vụ giải quyết thanh toán của chúng tôi và các tổ chức tài chính ở một chừng mực nào đó cần thiết cho việc hoàn tất các thanh toán cho các dịch vụ do trang Web của chúng tôi cung cấp, hoặc nếu buộc phải làm vậy do luật và quy định áp dụng với các trò chơi tưng ứng hoặc các cơ quan thi hành luật.

Trách nhiệm của riêng quý khách là phải đảm bảo rằng luật áp dụng cho quý khách không cấm quý khách sử dụng và truy cập vào trang Web và thông tin chứa trên đó, tải về và cài đặt phần mềm và/hoặc sử dụng và tham gia vào các Dịch vụ.

Chúng tôi có thể yêu cầu có thêm bằng chứng về nhận dạng và độ tuổi của quý khách để kiểm chứng Đơn xin làm thành viên của quý khách (ví dụ, ảnh nhận dạng hợp lệ và thẻ tín dụng/thẻ nợ). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin chi tiết của quý khách mà quý khách cung cấp ban đầu, quý khách sẽ phải thông báo cho chúng tôi ngay. Để xác nhận tên và địa chỉ của quý khách, JBO có quyền, không kể những cái khác, xác nhận tên và địa chỉ của quý khách qua đường bưu điện. JBO có toàn quyền quyết định, tiến hành kiểm tra an ninh thêm đối với các thông tin mà quý khách cung cấp. Bằng việc đồng ý với những Điều kiện và Điều khoản này, quý khách đồng ý cho JBO truy cập, xử lý, sử dụng và lưu lại các kết quả của bất kỳ sự nhận dạng kiểm chứng nào hay các cuộc kiểm tra mà có thể chống lại quý khách.

Chúng tôi có quyền từ chối Đơn Xin Làm Thành Viên của quý khách mà không cần phải tham khảo ý kiến của quý khách hay giải thích lý do

quý khách được phép mở duy nhất một tài khoản cá cược tại JBO. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng quý khách có hơn một tài khoản tại JBO, chúng tôi có toàn quyền quyết định, coi tất cả các tài khoản mà quý khách có với JBO như một tài khoản chung đơn lẻ, kết thúc hoạt động của các tài khoản khác và/hoặc chấm dứt Thỏa thuận với quý khách.

Khi Quý Khách chủ động liên hệ hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng liên lạc với Quý Khách, cuộc đàm thoại sẽ được ghi âm nhằm kiểm tra chất lượng cuộc gọi cũng như đảm bảo an toàn tài khoản.

Quý Khách vui lòng lưu ý: đăng ký tài khoản thành công tại trang đồng nghĩa với việc Quý Khách đã nhận biết và đồng ý để chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân cũng như ghi âm cuộc các hội thoại qua điện thoại.

Đặt Cược và Quy Trình Chấp Nhận Đặt Cược

Chúng tôi chấp nhận những cược đặt cho các trò chơi, thể thao hoặc các sự kiện khác được quảng cáo trên trang web và/hoặc những Thiết bị từ thời gian này đến thời gian khác. Tất cả các cược đều phụ thuộc vào những quy định của Nhà Cái cho mỗi sự kiện hoặc trò chơi, và những Điều khoản và Điều kiện. Nếu có lỗi hệ thống hoặc bất lỗi nào xảy ra hoặc người chơi không được thông báo chính xác trong một sự kiện, tất cả cược đặt trong sự kiện đó sẽ bị hủy. Trong bất kỳ sự kiện nào mà hệ thống JBO bị lỗi, giao dịch không thành công hoặc các sự cố kỹ thuật hoặc gian lận nghi ngờ, JBO có quyên hủy bất kỳ và/hoặc tất cả các cược đặt.

Bất kể các khoản nào trong các Điều kiện và Điều khoản này, JBO có toàn quyền quyết định, từ chối tất cả, hoặc một phần của bất kỳ đặt cược nào mà không cần giải thích lý do.

Chúng tôi chỉ chấp nhận đặt cược qua mạng internet và/hoặc các thiết bị phù hợp với những Điều kiện và Điều khoản này. Các đặt cược không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác (dù là qua bưu điện, thư điện tử, fax hay hình thức khác) và ở bất kỳ nơi nào nhận được sẽ không có hiệu lực dù kết quả ra sao.

Theo như các Điều khoản khác ghi ở đây, các khoản cược sẽ có hiệu lực nếu tên và mã số của quý khách được nhập đúng, tùy thuộc vào việc tài khoản của quý khách có đủ tiền không.

quý khách có trách nhiệm và nghĩa vụ với tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ mục nào trong các mục dưới đây (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của những mục đó)

Tên quý khách

Số tài khoản của quý khách

Tên sử dụng và mật mã của quý khách, bất kể việc sử dụng những mục trên có được quý khách cho phép hay không.

Trách nhiệm của riêng quý khách là phải đảm bảo rằng những thông tin về các lần đánh cược phải đúng và quý khách hiểu rằng các Điều khoản của đăng ký cá cược bao gồm bất kỳ các quy tắc áp dụng đối với cá cược trước khi quý khách xác nhận đặt cược và trong vấn đề này quý khách có thể xem lại cược đặt của mình tránh sai sót trước khi chuyển đến chúng tôi. Chiếu theo những Điều khoản khác ở đây, một khi quý khách đặt cược và chúng thôi xác nhận chấp nhận đặt cược của quý khách, quý khách sẽ không thể hủy, thu hồi hay thay đổi đặt cược được nữa và sẽ được coi là bằng chứng kết luận về các cá cược quý khách đã đặt.

Cần chú ý rằng tất cả các đặt cược được ghi và lưu lại trong cơ sở dữ liệu giao dịch. Sổ giao dịch của JBO sẽ chính là bằng chứng kết luận về tất cả các giao dịch và thời điểm mà giao dịch được thực hiện.

Không một vụ cá cược nào được phép sau bất kỳ thời gian cuối cùng do chúng tôi quy định, khi sự kiện bắt đầu và/hoặc khi kết quả của sự kiện được biết ở thời điểm quý khách đặt cược. Nếu bất kỳ sự kiện nào bị để nhầm cho đặt cược sau khi sự kiện bắt đầu và/hoặc kết quả của sự kiện được biết, JBO có quyền từ chối hoặc vô hiệu hóa những đặt cược đó mà không cần tham khảo ý kiến của quý khách. Việc chấp nhận bất kỳ đặt cược nào hay bất kỳ phần nào sẽ do JBO toàn quyền quyết định. Để tránh nghi ngờ, Điều khoản này không cấm các đặt cược trong giờ hoặc nửa hiệp mà JBO cho phép

Thời gian bắt đầu sự kiện được đăng trên trang Web chỉ phục vụ cho mục đích thông tin mà thôi. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà đặt cược tình cờ được JBO chấp nhận sau khi một sự kiện hay một trận đấu bắt đầu không rơi vào thời gian “trong trận” hoặc “nghỉ giữa hiệp”, JBO có quyền hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa đặt cược đó.

Trừ khi có các tuyên bố khác trong các quy tắc cho mỗi môn thể thao và các sự kiện, kết quả của một trận đấu hoặc sự kiện sẽ được giải quyết ngay trong ngày để xác định việc đánh cược.Bất cứ yêu cầu tiếp theo đó có thể dẫn tới một quyết định đảo ngược sẽ không được JBO công nhận và kết quả ban đầu của cược sẽ được giữ nguyên.

Nếu địa điểm diễn ra sự kiện thể thao bị thay đổi, tất cả các đặt cược dựa trên địa điểm ban đầu sẽ do JBO toàn quyền quyết định để hủy bỏ.

Người chiến thắng trong một sự kiện hay một trò chơi sẽ được quyết định vào ngày kết thúc sự kiện theo các Luật Cá Cược Nhà Cái.

JBO không công nhận các trò chơi bị treo lại, kháng nghị hay các quyết định lật ngược vì mục đích cá cược.

Nếu quý khách đã lựa chọn một cá cược không có giá trị trong một cá cược hỗn hợp, cá cược sẽ chỉ được thanh toán dựa trên các cá cược hợp lệ còn lại.

quý khách thừa nhận rằng bất kỳ và tất cả các tỉ lệ đánh cược chuẩn, hàng và tỉ lệ chấp có thể thay đổi mà không cần thông báo, và các tỉ lệ cược nêu trên sẽ có thể cố định tại thời điểm chúng tôi chấp nhận cược.

Khi có một lỗi hoặc sai sót rõ ràng hoặc sự cố hệ thống phát sinh từ JBO gây ra tỉ lệ cược , các hàng và tỉ lệ chấp không đúng, khoản đặt cược hoặc một phần của khoản đặt cược trong hỗn hợp đặt cược tại JBO sẽ không có giá trị.Các lỗi hoặc sai sót hoặc sự cố nêu trên sẽ được sửa chữa kịp thời, JBO có thể toàn quyền quyết định (nhưng không phải nghĩa vụ) nỗ lực để liên lạc với quý khách để cho phép lựa chọn lần đặt cược khác với các tỉ lệ cược, các hàng và tỉ lệ chấp đúng.

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ những đặt cược nào đồng thời cho một sự kiện từ phía quý khách.

Về việc đặt cược và những giao dịch có liên quan, quyết định của JBO là quyết định cuối cùng và có tính chất quyết định.

Khi quý khách muốn đặt cược bằng tiền VND, quý khách vui lòng lượt bỏ ba (3) số 0 trong số tiền muốn đặt cược. Các cược sẽ được tính theo bội số của 1000. Vui lòng tham khảo ví dụ bên dưới:

Khi người chơi nhập khoản đặt cược theo luật được đề cập ở trên, hệ thống sẽ tự động nhận biết ba (3) số không và cộng vào khoản tiền đặt cược để xác nhận đúng số tiền đặt cược mà người chơi mong muốn.

Khách hàng phải đăng ký cược đặt của mình theo cá nhân Các yêu cầu lặp lại có sự lựa chọn tương tự từ các Khách Hàng giống nhau hoặc khác nhau mà chúng tôi tin rằng có sự gian lận hoặc là một phần của tổ hợp và / hoặc các yêu cầu đặt cược trùng hoặc tương tự được đăng ký trong một quãng thời gian ngắn)

Nhận tiền thắng cược

Số tiền thắng cược của quý khách từ những cá cược đã thực hiện xong được ghi có vào tài khoản của quý khách và sẽ được rút ra dựa theo chính sách rút tiền và ngay khi gửi một bản sao giấy nhận dạng bằng hình ảnh và/hoặc thẻ tín dụng/thẻ nợ mà chúng tôi cảm thấy thỏa đáng.

Ở những nơi mà nhà phát hành thẻ của quý khách cho phép, số tiền thắng cược của quý khách có thể ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng hay thẻ nợ được sử dụng để đặt tiền gửi ban đầu. Một tấm séc hay một bức điện tín ngân hàng sẽ được phát hành dưới Tên, và ở những nơi tiền gửi được thực hiện bằng thẻ tín dụng hay thẻ nợ, Tên này cũng phải trùng với tên của chủ thẻ đã được đăng ký.

Số tiền đặt cược nhất định phải gấp 1 lần số tiền đặt cọc mới được quyền rút khoản, JBO có quyền lợi lệ phí đặt cọc và rút khoản.

Tất cả các phí ngân hàng mà JBO phải chịu xuất phát từ hoặc có liên quan với bất kỳ một giao dịch cá cược nào của quý khách sẽ do quý khách thanh toán và bồi hoàn và JBO có quyền khấu trừ và bù vào những khoản trên từ số tiền quý khách thắng cược khi trả cho quý khách hoặc từ tài khoản của quý khách (nếu có).

Đối với các tài khoản không hoạt động hoặc không có hoạt động nào, bao gồm đăng nhập, gửi tiền, rút tiền và/hoặc đặt cược tại JBO trong 12 tháng, JBO có quyền tạm khóa tài khoản đó. Để yêu cầu kích hoạt tài khoản tạm khóa, Quý khách vui lòng liên hệ với Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi quaLive chat.Nếu tài khoản của bạn vẫn không hoạt động trong thời gian 6 tháng liên tục kể từ khi tạm khóa, JBO sẽ áp dụng phí quản trị 150.000 VNĐ (Một trăm năm mươi ngàn đồng) vào số dư còn lại của bạn vào ngày thứ 2 của mỗi tháng. Trong trường hợp số dư của thành viên dưới 10.000 VNĐ, tài khoản đó sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Khuyến mãi và tiền thưởng

Tất cả các chương trình khuyến mại, thưởng hay những đãi ngộ đặc biệt phải tuân theo các Điều kiện và Điều khoản này và bất cứ Điều kiện và Điều khoản nào dành riêng cho khuyến mại mà JBO có thể đưa ra tùy từng thời điểm có liên quan đến những Điều trên. JBO có quyền treo, rút hay sửa đổi việc thưởng hay khuyến và/hoặc những Điều kiện và Điều khoản cụ thể chi phối các hoạt động này vào bất cứ lúc nào.

Nếu JBO cho rằng một người sử dụng đang lợi dụng hay đang cố tình lợi dụng việc thưởng hay khuyến mại, hoặc có vẻ thu được lợi từ việc lạm dụng đó, thì JBO có thể, theo ý muốn của mình, ngăn chặn, từ chối, treo, giữ lại, thu lại hoặc rút bất kỳ người sử dụng nào ra khỏi chương trình thưởng hay khuyến mại theo cách mà chúng tôi thấy phù hợp.

12. Miễn trách nhiệm

quý khách phải đồng ý miễn trách nhiệm cho JBO, các cổ đông, nhân viên, quan chức, giám đốc, người được cấp phép, nhà phân phối, cộng tác viên, công ty con và các đại lý của chúng tôi về bất kỳ tổn thất, tổn hại hay khiếu kiện (bao gồm phí theo kiện) xảy ra đối với quý khách do hậu quả của việc quý khách truy cập trang Web, tải về hay cài đặt phần mềm, cá cược và/hoặc việc sử dụng các dịch vụ, phần mềm và/hoặc thông tin, và/hoặc bởi bất kỳ sự vi phạm nào đối với những Điều kiện và Điều khoản này và/hoặc các Luật cá cược Nhà cái.

Tuyên Bố Từ Chối và Những Cảnh Báo Cụ Thể

Việc cá cược hoàn toàn là do ý muốn, phán đoán và rủi ro của riêng quý khách. Bằng cách đó, quý khách thừa nhận rằng quý khách không thấy các dịch vụ, trang web và thông tin có tính công kích, đáng chê trách, thiếu công bằng hay không nghiêm chỉnh. Một số đạo luật không đề cập đến tính hợp pháp của các hoạt động đánh bạc trực tuyến và từ xa trong khi nhiều đạo luật khác lại ghi rõ đánh bạc trực tuyến là phạm pháp. Chúng tôi không có ý là ai cũng nên sử dụng và truy cập vào các trang web, thông tin, và/hoặc các dịch vụ mà ở đó việc truy cập và sử dụng như vậy là bất hợp pháp. Các Dịch Vụ, Thông tin cung cấp và (các) Website không thể được coi là một mời chào, sự vận động hay khuyến khích bởi chúng tôi hay việc truy nhập đã nêu trước vào bất kỳ nước nào đươc coi là bất hợp pháp. Việc tuân thủ với các Điều luật nào hợp với quý khách là trách nhiệm của riêng quý khách và JBO không đại diện cho bất kỳ Điều gì về Dịch vụ, Phần mềm, Trang Web hoặc thông tin mà thực hiện theo luật áp dụng cho quý khách.

Dịch vụ, phần mềm, trang Web hay thông tin được cung cấp trên cơ sở “thực tế”. Như đã nêu rõ trong các Điều kiện và Điều khoản, JBO không chịu trách nhiệm hay cam đoan dưới bất kỳ hình thức nào đối với các dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin chứa đựng ở đó. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, bất kỳ đại diện hoặc sự đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ám chỉ, do pháp luật ấn định hay bất kỳ Điều gì khác đối với Dịch vụ, phần mềm, trang web và thông tin đều theo hướng loại trừ. JBO không cam đoan rằng dịch vụ, phần mềm, trang web hay thông tin là chính xác, đúng thời điểm, an toàn, không bị gián đoạn, không có lỗi, không bị những can thiệp từ bên ngoài, bất kỳ lỗi nào phát hiện ra cũng đều được sửa. JBO không cam đoan rằng dịch vụ, phần mềm, trang web và thông tin hay máy chủ sẽ không bị vi rút, phần mềm gián điệp, phần mềm nhiễm vi rút, hay những đoạn mã , chương trình, dữ liệu hay các lệnh có tính ác ý, phá hoại và bẩn hay bất kỳ các đặc điểm khác mà có thể ảnh hưởng đến bất kỳ thiết bị nào và/hoặc thông tin chứa đựng trong đó. quý khách phải chịu trách nhiệm cảnh giác để đảm bảo rằng các quy trình, biện pháp và/hoặc thiết bị mà quý khách dung để sử dụng và truy cập dịch vụ, cài đặt phần mềm và sử dụng trang web không đẩy quý khách đứng trước nguy cơ bị virut máy tính, phần mềm gián điệp và phần mềm nhiễm vi rú thay những đoạn mã có tính ác ý, phá họai và bẩn hay bất kỳ hình thức can thiệp và phá hoại nào đối với thiết bị của quý khách và các dữ liệu chứa đựng trong đó.

Trong trường hợp lỗi hệ thống hay lỗi liên lạc có liên quan tới việc thanh toán tài khoản hay bất kỳ yếu tố nào khác của Dịch vụ, JBO sẽ không chịu trách nhiệm do những lỗi như vậy gây ra và JBO có quyền vô hiệu hóa tất cả các đặt cược bị ảnh hưởng bởi lỗi đó và sẽ sẽ tiến hành sữa chữa những lỗi đó.

JBO sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào với bất kỳ tổn hại, tổn thất hay chi phí bao gồm sư gián đoạn và tổn hại gây ra cho thiết bị của quý khách hay dữ liệu chứa trong đó có liên quan tới việc truy cập, sử dụng hay tham gia vào dịchvụ, trang web, phần mềm và thông tin. JBO hoàn toàn từ bỏ bất kỳ và tất cả những bảo đảm, cam đoan và trách nhiệm có liên quan tới bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin, mà có thể do những bên thứ ba cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ băng truyền rộng và dịch vụ viễn thông, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ những thiếu sót, vi phạm hay không hoạt động của các đối tác bên thứ ba.

JBO, các doanh nghiệp có liên quan, cộng tác viên, quan chức, nhân viên và đại lý của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ trong bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ tổn hại, tổn thất hay chi phí nào bao gồm nhưng không giới hạn ở những tổn hại trực tiếp,gián tiếp, đặc biệt hay những tổn thất về mặt kinh tế phát sinh từ trong mỗi liên quan tới việc sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ, trang web, phần mềm và thông tin, hay việc tải, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm bất kể JBO có khuyến cáo làm như vậy hay không. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, nghĩa vụ của JBO đối với quý khách, nếu có, về tổn thất hay tổn hại (dù trên cơ sở hợp đồng, sai lầm cá nhân, nghĩa vụ nghiêm ngặt hay những Điều khác) liên quan đến, hay bắt nguồn từ bất kỳ hoặc tất cả các vấn đề, sự kiện hoặc tình huống gắn trực tiếp với bất kỳ đặt cược nào của quý khách với chúng tôi, sẽ không vượt quá số tiền đặt cược tương ứng của quý khách.

quý khách thừa nhận rằng một phần hay toàn bộ thông tin có thể là tạm thời về mặt bản chất và có thể xem xét, thay đổi và sửa đổi, như đã cung cấp trong các Điều kiện và Điều khoản này. Do đó quý khách phải thừa nhận rằng thông tin chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo và không cấu thành một lời khuyên hay xúi giục, và sẽ không tạo thành cơ sở của bất kỳ sự cam đoan ràng buộc, bảo đảm, nghĩa vụ hợp đồng từ JBO hay sự tin cậy từ phía quý khách về bất cứ khía cạnh nào.

Bằng cách này, quý khách thừa nhận và đồng ý rằng mọi việc từ bỏ và loại trừ nghĩa vụ viết trong các Điều kiện và Điều khoản này tượng trưng cho một sự phân phối công bằng và hợp lý các rủi ro cũng như lợi ích của thỏa thuận giữa quý khách và JBO, đưa tất cả các yếu tố liên quan vào xem xét bao gồm nhưng không hạn chế ở giá trị của việc xem xét mà quý khách cung cấp cho JBO. quý khách phải đồng ý thêm rằng những sự từ bỏ và giới hạn này sẽ có hiệu lực tốt đa và pháp luật hiện hành cho phép.

Nếu quý khách có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến kết quả của trò chơi hay sự kiện, quý khách phải viết văn bản và gửi về cho chúng tôi tại địa chỉ được đưa ra trong phần Danh bạ của các website trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày có kết quả của trò chơi hay sự kiện đó. Trong trường hợp không có sự thống nhất giữa kết xuất hiện trên thiết bị của quý khách và kết quả trong cơ sở dữ liệu giao dịch trong hệ thống của chúng tôi, quý khách phải đồng ý rằng các kết quả trong cơ sở dữ liệu giao dịch trong hệ thống của chúng tôi như đã được chứng nhận bởi Trưởng Phòng Công nghệ sẽ là chứng cứ quyết định cuối cùng và không thể chối cãi được của những kết quả đó. JBO khuyến khích quý khách giữ một bản lưu trữ các giao dịch với chúng tôi, chẳng hạn các xác nhận cược và các bản lưu gửi và rút tiền. quý khách cũng cần lưu ý các quy tắc của chúng tôi và bất kỳ các thay đỗi tiếp theo. Nếu chúng tôi không thể giải quyết được giao dịch của quý khách, quý khách có thể tham khảo vấn đề tại [email protected]. Các công ty cược nước ngoài được cấp quyền hoạt động phải thông báo/thông tin với các thành viên/người chơi rằng các cược sẽ được coi là không có giá trị nếu vi phạm luật.

Chấm Dứt, Đóng Tài Khoản hay Treo Dịch Vụ

Ngoài những quyền khác mà JBO có theo thỏa thuận này, JBO còn có toàn quyền quyết định trong việc vô hiệu hóa mọi số tiền thắng cược và tịch thu số dư trong tài khoản cá cược của quý khách, chấm dứt thỏa thuận và/hoặc treo cung cấp dịch vụ/làm mất chức năng hoạt động và/hoặc đóng tài khoản của quý khách nếu JBO có những cơ sở hợp lý để tin rằng hay có minh chứng của bất kỳ Điều nào trong những Điều sau:

 • quý khách có hơn một tài khoản đang hoạt động với JBO
 • Tên không trùng với tên trên thẻ tín dụng hay thẻ nợ hay những tài khoản thanh toán khác được sử dụng để mua bán và gửi tiền với JBO.
 • quý khách tham gia vào chương trình khuyến mại của JBO và rút tiền trước khi hoàn thành mọi yêu cầu của chương trình khuyến mại cụ thể đó.
 • quý khách cung cấp thông tin đăng ký sai hoặc nhầm lẫn.
 • quý khách không cung cấp được hay sao nhãng việc cung cấp thông tin nhận dạng theo yêu cầu.
 • quý khách không đủ Tuổi Hợp Pháp.
 • quý khách truy cập và tham gia vào Dịch vụ từ một nền pháp lý quy định việc tham gia các dịch vụ này là bị pháp luật cấm.
 • quý khách đòi lại tiền hay gây ra việc đòi lại tiền chống lại chúng tôi hay từ chối bất kỳ giao dịch nào hay khoản tiền gửi nào quý khách thực hiện tới tài khoản của quý khách.
 • quý khách đang gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm, phi pháp hay trái phép;
 • quý khách bị phát hiện gian lận hay cố ý gian lận hoặc đã gian lận với bất kỳ ai đó hoặc một bên nào đó, hoặc nếu JBO kết luận rằng quý khách đã sử dụng hay sử dụng tình báo nhân tạo hay các hệ thống khác (bao gồm máy móc, máy tính, phần mềm và những hệ thống máy tự động nào khác) được thiết kế đặc biệt để đánh bại hệ thống hoặc quý khách bị phát hiện đã thông đồng hay cố tình thông đồng với những người chơi khác nhằm lừa gạt JBO (hoặc các người chơi khác tùy từng trường hợp).
 • quý khách cho phép (vô tình hay cố ý) ai đó sử dụng tài khoản của quý khách;
 • quý khách không tuân thủ bất kỳ Điều kiện và Điều khoản sử dụng nào được thiết lập trong thỏa thuận này; hoặc
 • quý khách không cho biết quý khách đang ở Philippines, Đức, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Malaysia, Đài Loan hoặc khu vực lãnh thổ nào khác vì thế chúng tôi có thể xác định theo thời gian.
 • Nếu việc cung cấp dịch vụ bị treo và/hoặc tài khoản của quý khách bị ngưng hoạt động theo Điều 14.1 ở trên, việc cung cấp dịch vụ sẽ chỉ được phục hồi và/hoặc tài khoản của quý khách sẽ được kích hoạt trở lại sau khi quý khách có các hành động sửa chữa (nếu có khả năng sửa chữa) và việc sửa chữa đó phải được chúng tôi kiểm tra và làm chúng tôi hài lòng.
 • JBO có quyền đóng tài khoản khách hàng và hoàn trả lại số dư tài khoản của họ mà không cần thông báo trước. Theo các Điều Khoản và Điều Kiện các cược đặt còn dư nợ sẽ được tiến hành trước. Hơn nữa chúng tôi có quyền treo toàn bộ hoặc một phần các Dịch Vụ vì bất kỳ lý do nào và trong trường hợp này chúng tôi không thông báo trước cho quý khách

Kết Nối Tới Các Trang Web Ngoài

Trang web có thể chứa những đường kết nối tới các trang web bên ngoài mà không do JBO duy trì. Các kết nối tới những trang web bên ngoài được cung cấp vì sự tiện lợi của quý khách , và JBO không chịu trách nhiệm và không cam đoan hay đảm bảo rằng nội dung của những kết nối đó là chính xác, cập nhật và xác thực.

JBO không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ, không cung cấp và kiểm tra, không tán thành hay ép buộc, và không cam đoan hay đảm bảo về nội dung hay việc sử dụng các trang web bên ngoài của từng cá nhân, bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được quảng cáo, bán hay sẵn có trên những trang web ngoài đó.

JBO sẽ không có nghĩa vụ trong hợp đồng, sai lầm, sơ suất hay những Điều khác về bất cứ tổn thất hoặc tổn hại nào phát sinh từ hay trong bất kỳ cách nào có liên quan đến việc sử dụng bất kỳ đường kết nối tới trang web bên ngoài nào mà trang Web chúng tôi cung cấp.

JBO sẽ không trong bất kỳ trường hợp nào, được xem xét có liên quan hay liên kết với bất kỳ tuyên bố, ý kiến, giao dịch hay ghi chú dịch vụ, lô gô, huy hiệu hay các thiết bị nào hiển thị bên ngoài trang web, hay bất kỳ sản phẩm, dịch vụ được đưa ra quảng cáo, được bán, hoặc các tổng đài, hay chủ của các trang web ngoài hay bất kỳ người nào có mối liên hệ với các website ngoài cho dưới bất kỳ hình thức nào.

Kết Nối Tới Trang Web/Khung Trang Web

Quý khách không được kết nối hay tạo ra bất kỳ kết nối sâu hay kết nối trong dòng nào tới bất kỳ bộ phận nào của trang Web, Dịch vụ và khung Thông tin.

Bổ Sung hay Gián Đoạn Các Trò Chơi

Chúng tôi có quyền, không cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào, toàn quyền quyết định mà không cần phải báo với quý khách, bổ sung thêm trò chơi mới hay các chức năng mới cho trang web, hay bắt đầu, chấm dứt, làm gián đoạn, hạn chế việc truy cập vào hay sửa đổi bất kỳ một trò chơi hay chức năng nào ở bất kỳ thời điểm nào.

Vi Phạm Các Điều Kiện và Điều Khoản

JBO có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp bào chữa theo luật và trong luật công lý về bất kỳ sự vii phạm nào đối với các Điều kiện và Điều khoản này, bao gồm quyền từ chối hay hạn chế việc truy cập Dịch vụ, trang Web và Thông tin cho một người cụ thể nào đó, hoặc ngăn chặn việc truy cập từ một địa chỉ internet cụ thể thay thông qua bất kỳ Thiết bị nào tới các Dịch vụ, trang Web và thông tin,và ở bất kỳ thời điểm nào, và chúng tôi toàn quyền quyết định mà không cần phải đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Quyền Ưu Tiên

Luật cá cược nhà cái, ở những chỗ có thể áp dụng được, và bất kỳ một Điều kiện hay Điều khoản nào khác chi phối việc sử dụng và truy cập các Dịch vụ, Phần mềm, Thông tin và trang Web sẽ cấu thành một bộ phận không thể tách rời của những Điều kiện và Điều khoản này.

Khi có mâu thuẩn giữa các Điều khoản của Luật Cá Cược Nhà Cái và bất kỳ Điều kiện hay Điều khoản nào khác chi phối việc sử dụng và truy cập vào các Dịch vụ, Phần mềm, Thông tin và trang Web và những Điều kiện và Điều khoản này, trừ khi được thể hiện rõ, nếu không thì những Điều kiện và Điều khoản này sẽ chiếm ưu thế.

Trong trường hợp có sự khác nhau giữa các phiên bản tiếng Anh của phần Điều Khoản và Điều Kiện và các phiên bản khác, bản tiếng Anh sẽ có giá trị và các quyền và nghĩa vụ dưới mục Điều Khoản và Điều Kiện và Các Luật Nhà Cái được tham khảo cho bản tiếng Anh

Điều Kiện Bất Khả Kháng

Nếu JBO không thực hiện được hay chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ những Điều kiện và Điều khoản này do các sự kiện xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của JBO, bao gồm nhưng không giới hạn ở: ý Chúa, thay đổi luật và các quy định hiện hành, hoạt động và sự trì trệ của cơ quan chính phủ, dân sự và quân sự, mệnh lệnh của tòa án, hành động khủng bố, sấm chớp hay hỏa hoạn, đình công, việc đóng cửa gây áp lực hay các chanh chấp lao động khác, lũ lụt, hạn hán, chiến tranh, nổi loạn, trộm cắp, hỏng đường truyền hay hệ thống, dịch vụ băng truyền rộng và viễn thông bị hỏng hay bị gián đoạn, mất điện hoặc thiếu điện, thời tiết khắc nghiệt, động đất và các thảm họa thiên nhiên, những hành động không thực hiện được hay bị trì hoãn đó không cấu thành sự vi phạm những Điều kiện và Điều khoản này. quý khách phải đồng ý có những hành đồng cần thiết để giảm thiểu tối đa những hậu quả của các sự việc đó.

Từ Bỏ

Việc JBO không thực hiện được bất kỳ Điều khoản nào trên đây ở bất kỳ thời gian nào sẽ không được hiểu hoặc coi là sự từ bỏ các quyền của JBO dưới đây hay dưới bất cứ hình thức nào ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ hay một phần của những Điều kiện và Điều khoản này, hoặc gây tổn hại tới các quyền sau này của JBO.

Cắt đứt/ Chia Rẽ

Trong trường hợp bất kỳ hoặc bất kỳ phần nào của các Điều khoản, Điều kiện và quy định được xác định bởi một cơ quan có thẩm quyền là không hợp lệ, trái pháp luật hoặc không thể thực thi với bất kỳ mức độ, thì những Điều khoản và Điều kiện đó sẽ bị cắt bỏ . Những Điều khoản và Điều kiện còn lại sẽ tiếp tục có giá trị và được thi hành đến mức tối đa cho phép của pháp luật.

Thành viên không hoạt động

Tài khoản đã không hoạt động (bao gồm không hoạt động đăng nhập, gửi tiền, rút tiền hoặc đặt cược) trong hơn 12 tháng trở lên, các tài khoản sẽ tạm thời bị chặn. Các tài khoản tạm thời bị chặn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến để mở khóa tài khoản. Nếu tài khoản bị chặn tạm thời vẫn không hoạt động trong 6 tháng tới, JBO có quyền đóng tài khoản vĩnh viễn và kiểm duyệt số dư của tài khoản để quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Vì quý khách không phải là công dân của Philippines, Đức, Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan hoặc bất cứ khu vực nào khác, chúng tôi có thể xác định theo thời gian.

quý khách đại diện cho chính mình và trong khả năng của mình, và không thay mặt người khác.

quý khách không bị giới hạn bởi luật pháp.

quý khách không bị chẩn đoán hoặc có vấn đề bị phân loại là một người chơi bạc bị ép buộc hoặc tự xem mình tương tự.

quý khách (a) đủ 18 tuổi hoặc (b) ở độ tuổi khác hợp pháp hoặc tuổi trưởng thành theo luật quy định đối với quý khách, áp dụng tuổi nào lớn hơn (“Độ tuổi hợp pháp”).

quý khách nhận thức đầy đủ về nguy cơ thua tiền trong quá trình sử dụng các Dịch vụ

quý khách không gửi tiền có những nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội hay các hoạt động phi pháp và trái phép khác.

quý khách không thực hiện các hoạt động tội phạm, phi pháp hoặc trái phép và/hoặc có ý định sử dụng tài khoản của quý khách mở với chúng tôi có liên quan đến các hoạt động đó và quý khách sẽ không sử dụng hoặc cho phép những người khác sử dụng các dịch vụ và tài khoản cá cược của quý khách vì bất kỳ một hoạt động phạm tội hoặc phi pháp nào bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền, dưới bất kỳ luật nào áp dụng với quý khách.

Vì quý khách không phải là công dân của Philippines, Đức, Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan hoặc bất cứ khu vực nào khác, chúng tôi có thể xác định theo thời gian.

quý khách đại diện cho chính mình và trong khả năng của mình, và không thay mặt người khác.

quý khách không bị giới hạn bởi luật pháp.

quý khách không bị chẩn đoán hoặc có vấn đề bị phân loại là một người chơi bạc bị ép buộc hoặc tự xem mình tương tự.

quý khách (a) đủ 18 tuổi hoặc (b) ở độ tuổi khác hợp pháp hoặc tuổi trưởng thành theo luật quy định đối với quý khách, áp dụng tuổi nào lớn hơn (“Độ tuổi hợp pháp”).

quý khách nhận thức đầy đủ về nguy cơ thua tiền trong quá trình sử dụng các Dịch vụ

quý khách không gửi tiền có những nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội hay các hoạt động phi pháp và trái phép khác.

quý khách không thực hiện các hoạt động tội phạm, phi pháp hoặc trái phép và/hoặc có ý định sử dụng tài khoản của quý khách mở với chúng tôi có liên quan đến các hoạt động đó và quý khách sẽ không sử dụng hoặc cho phép những người khác sử dụng các dịch vụ và tài khoản cá cược của quý khách vì bất kỳ một hoạt động phạm tội hoặc phi pháp nào bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền, dưới bất kỳ luật nào áp dụng với quý khách.